Meer resultaten voor verhuren van woning

   
   
 
verhuren van woning
Je Woning of Appartement Verhuren 6 X slimme zet Immo Beenders.
De witte raaf bestaat echt wel. Je woning of appartement verhuren via ons immo kantoor. 6 X een slimme zet! Als eigenaar van een huurpand wil je niet alleen zo snel mogelijk je pand verhuren. Je wil ook zeker zijn dat jouw rechten als verhuurder maximaal gerespecteerd worden.
De verhuurder die een onbewoonbare woning verhuurt loopt het risico te worden vervolgd.
Verhuren: de regels, normen, criteria. Welk risico loopt de eigenaar die een onbewoonbare woning verhuurt? Welk risico loopt de eigenaar die een onbewoonbare woning verhuurt? De eigenaar die een woning verhuurt die niet conform de normen van veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid is, loopt het risico te worden gedwongen tot het uitvoeren van werken, zelfs tot betaling van een schadevergoeding aan de huurder.
Het verhuren van een woning: wat zijn de regels?
Hoe zit het met belastingen en het verhuren van mijn woning? Huurtoeslag en het verhuren van een woning. Welke regels zijn er wanneer ik mijn woning tijdelijk verhuur? Begin je zoektocht en vind je woning bij Kamernet! Verhuur een kamer.
Verhuren Stad Mechelen.
Volg ons op. Wetgeving rond verhuren. Wat als blijkt dat de woning die je wil verhuren niet geschikt is? Een geschikte woning verhuren? Hoe een TopKot label bekomen? Huis van de Mechelaar. Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen. T 0800 20 800, onthaal@mechelen.be.
Attesten bij verhuur Dewaele.
Je beslist om deze te verhuren en op die manier extra inkomsten te genereren. Hier komt echter heel wat papierwerk bij kijken. We bespreken de belangrijkste attesten en documenten die je hierbij nodig hebt. Net zoals bij de verkoop van een woning, moet je een kandidaat-huurder voldoende informeren. Dit kan gebeuren aan de hand van verschillende documenten en attesten. In het kader van verhuur, ben je als verhuurder verplicht om over het energieprestatiecertificaat beter gekend als het EPC van je huurwoning te beschikken. Dit document geeft de huurder informatie over de energiezuinigheid van de woning en geeft bijgevolg ook een idee van de hoogte van de energiefactuur die de huurder maandelijks mag verwachten. De EPC-score die in dit EPC is opgenomen, moet reeds bij publicatie van het pand verplicht vermeld worden, én bij het sluiten van een huurovereenkomst moet de huurder een kopie van het EPC ontvangen. Daarnaast is er het conformiteitsattest. Dit attest bepaalt of een huurwoning al dan niet voldoet aan de wettelijke vereisten op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.
Je woning verhuren doe je zo Chateau Residenties.
De eigen woonvertrekken moeten steeds vrij toegankelijk zijn om uw woning te verhuren, zodat enkel de bewoners toegang hebben. Dit artikel slaat vooral op de privacy van de bewoner. Het gebouw of de kamers die de huurder huurt moet gewoon exclusief van hen zijn.
Verhuur je woning tijdens de vakantie Beobank.
Het geheim: verhuur jouw woning of appartement tijdens jouw afwezigheid op het thuisfront. Je woning of appartement verhuren via een platform voor accomodaties, is heel simpel. Maar er zijn ook enkele spelregels die je in acht moet nemen, afhankelijk van de regio waar je woont.
Verhuren Privé Verhuren Rechten en plichten Woondienst regio Izegem.
U bent hier Home Verhuren Privé Verhuren Rechten en plichten. Maak je keuze. Rechten en plichten. Als verhuurder hebt u bepaalde rechten en plichten, maar u kan ook beroep doen op bepaalde voordelen en premies. Daarmee wil de overheid verhuurders stimuleren om kwaliteitsvolle woningen aan te bieden. Als u een woning wil verhuren, moet die aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.
Conformiteitsattest voor verhuren woning Stad Oudenaarde.
Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een document conformiteitsattest aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet. Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht.
Is de huurwoning in orde? Wonen Vlaanderen.
Ontdek meer over de minimale woningkwaliteitsnormen en de wijze waarop deze gecontroleerd worden. Over de toestand waarin men een woning kan verhuren zegt de wet dat de verhuurder het gehuurde goed, in alle opzichten, in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is. Wat zijn de verplichtingen van verhuurders en huurders op het vlak van herstellingen en onderhoud? Voor de hele duur van de overeenkomst moet de verhuurder de nodige herstellingen uitvoeren, voor zover die niet vallen onder het normale onderhoud, dat ten laste van de huurder is. De wet geeft geen details over de herstelverplichtingen van de huurder, maar geeft enkele soms verouderde voorbeelden van herstellingen die de huurder voor zijn rekening moet nemen.: haarden en schoorstenen. muurbepleistering tot 1 meter hoog. sloten en hengsels. deuren en vensterramen. Daarnaast moet de huurder in het algemeen instaan voor kleine herstellingen tot onderhoud.
Een huis verhuren Dewaele.
Ik wil mijn woning verhuren: welke attesten heb ik nodig? Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder? Wie zal het bezoek aan mijn eigendom begeleiden en wanneer zullen deze plaatsvinden? Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken.

Contacteer ons