Op zoek naar verhuren van woning?

   
   
 
verhuren van woning
Je Woning of Appartement Verhuren 6 X slimme zet Immo Beenders.
De witte raaf bestaat echt wel. Je woning of appartement verhuren via ons immo kantoor. 6 X een slimme zet! Als eigenaar van een huurpand wil je niet alleen zo snel mogelijk je pand verhuren. Je wil ook zeker zijn dat jouw rechten als verhuurder maximaal gerespecteerd worden.
De verhuurder die een onbewoonbare woning verhuurt loopt het risico te worden vervolgd.
Verhuren: de regels, normen, criteria. Welk risico loopt de eigenaar die een onbewoonbare woning verhuurt? Welk risico loopt de eigenaar die een onbewoonbare woning verhuurt? De eigenaar die een woning verhuurt die niet conform de normen van veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid is, loopt het risico te worden gedwongen tot het uitvoeren van werken, zelfs tot betaling van een schadevergoeding aan de huurder.
Het verhuren van een woning: wat zijn de regels?
Je mag de kamer niet zelf gebruiken of betreden zonder toestemming van de huurder. De huurder mag de gehuurde woonruimte afsluiten. Wel kan het zo zijn dat het noodzakelijk is dat je als verhuurder de woning met regelmaat inspecteert. Je moet in dat geval wel aantonen waarom dit nodig is. Kan je dat niet, dan hoeft de huurder niet aan een dergelijke inspectie mee te werken. Inschrijving in de BRP is vereist bij verhuren.
Verhuren Stad Mechelen.
Huren en verhuren. Volg ons op. Wetgeving rond verhuren. Een geschikte woning verhuren? Hoe een TopKot label bekomen? Huis van de Mechelaar. Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen. T 0800 20 800, onthaal@mechelen.be. Grote Markt 21, 2800 Mechelen. BE 0207 499 430.
Attesten bij verhuur Dewaele.
Je beslist om deze te verhuren en op die manier extra inkomsten te genereren. Hier komt echter heel wat papierwerk bij kijken. We bespreken de belangrijkste attesten en documenten die je hierbij nodig hebt. Net zoals bij de verkoop van een woning, moet je een kandidaat-huurder voldoende informeren. Dit kan gebeuren aan de hand van verschillende documenten en attesten. In het kader van verhuur, ben je als verhuurder verplicht om over het energieprestatiecertificaat beter gekend als het EPC van je huurwoning te beschikken. Dit document geeft de huurder informatie over de energiezuinigheid van de woning en geeft bijgevolg ook een idee van de hoogte van de energiefactuur die de huurder maandelijks mag verwachten. De EPC-score die in dit EPC is opgenomen, moet reeds bij publicatie van het pand verplicht vermeld worden, én bij het sluiten van een huurovereenkomst moet de huurder een kopie van het EPC ontvangen. Daarnaast is er het conformiteitsattest. Dit attest bepaalt of een huurwoning al dan niet voldoet aan de wettelijke vereisten op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.
Je woning verhuren doe je zo Chateau Residenties.
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp E-mail. Je woning verhuren doe je zo. Wil je je woning verhuren, dan moet je eigendom eerst aan bepaalde vereisten voldoen. Deze zeven artikelen vanuit het Koninklijk Besluit van 8 juli 1997 helpen je al een flink eind op weg.
Verhuur je woning tijdens de vakantie Beobank.
Heb je zin gekregen om jouw spaarrekening wat te helpen en te voorkomen dat jouw woning leeg achterblijft in de vakantie? Wij geven nog enkele praktische tips om jouw woning zorgeloos te verhuren terwijl jij even geniet van de rust.
Verhuren Privé Verhuren Rechten en plichten Woondienst regio Izegem.
U bent hier Home Verhuren Privé Verhuren Rechten en plichten. Maak je keuze. Rechten en plichten. Als verhuurder hebt u bepaalde rechten en plichten, maar u kan ook beroep doen op bepaalde voordelen en premies. Daarmee wil de overheid verhuurders stimuleren om kwaliteitsvolle woningen aan te bieden. Als u een woning wil verhuren, moet die aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.
Conformiteitsattest voor verhuren woning Stad Oudenaarde.
Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een document conformiteitsattest aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet. Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht.
Is de huurwoning in orde? Wonen Vlaanderen.
Ontdek meer over de minimale woningkwaliteitsnormen en de wijze waarop deze gecontroleerd worden. Over de toestand waarin men een woning kan verhuren zegt de wet dat de verhuurder het gehuurde goed, in alle opzichten, in goede staat van onderhoud aan de huurder moet leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is.
Een huis verhuren Dewaele.
Presenteer een kraaknet huis. Een tweede tip bij het verhuren van een huis die we meegeven is dat het pand proper moet zijn. Wanneer je een potentiële huurder ontvangt in de woning zullen stof of rondslingerende spullen doen afschrikken waardoor de kans kleiner wordt om de woning snel te verhuren. Hou de wetgeving omtrent het verhuren van een huis in het oog. Naast deze eerste tips houdt een huis verhuren ook regels in. Eén van de regels om appartementen te verhuren is dat je altijd een plaatsbeschrijving moet laten opmaken. Zon plaatsbeschrijving toont aan dat de woning voldoet aan de minimumvereisten omtrent veiligheid en bewoonbaarheid. Daarnaast worden ook de gebreken opgetekend die reeds aanwezig waren. Volgens de wet moet de huurder op het einde van de overeenkomst de woning in dezelfde staat teruggeven als wanneer de overeenkomst werd aangegaan. Een plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat er geen discussie kan ontstaan. Ook omtrent de huurovereenkomst zijn bij het verhuren van een huis enkele regels verbonden.

Contacteer ons